Styrelse

Wip:sthlms styrelse vald på föreningsstämman maj 2021

Malvin Karlsson, ordförande
Disa Rytt, sekreterare
Kristina Bengh, ledamot
Anna Ridderstad, ledamot
Paula Urbano, ledamot
Emma Hartman, suppleant