Helena Burman


Postadress: Sverige
E-post:

Bildkonstnär, konstpedagog. Utbildad på Konstfack Stockholm och i Canada. samt retorikstudier på Södertörns högskola 2011. Burman driver egen konstnärlig verksamhet med inriktning på installation, performance och ljudkomposition. Hon visar sina verk både i konsthallar och konstnärsdrivna platser. Hon producerade bl.a. Super TV för Supermarket independent Art Fair, Stockholm 2013 och 2011 och varit aktiv i styrelsen i ateljehuset WIP Sthlm. Hennes arbeten utgår från en personlig blick som transformeras till en kort anekdot. I hennes performance låter hon olika personas gestalta berättelserna

 


Mother of all Airports

Ironing Maids

Tre B:n i Almedalen